top of page
Fellesskapet Sant’Egidio Oslo

Tro, handling, vennskap

Vi ber og reflekterer sammen
Formidler vår tro
Er venn med de fattige
Fremmer menneskets verdighet
Arbeider for fred
Er katolsk og økumenisk

community work

Felleskap av legfolk i bønn
og handling

Sant’Egidio er et katolsk felleskap av legfolk, som tar Kirkens forkynnelse og Jesu ord på konkret alvor.
Grunnlaget er bønn og bibellesning,
som er utgangspunkt for alle aktiviteter.

Å forkynne Evangeliet og vise omsorg for
«de fattige» som trenger vår oppmerksomhet
er kjernen i bevegelsens virke.
Vi fremhever disse minstes menneskelige
verdighet.
Særlig viktig er fortellingen om at det vi gjør
for Herrens minste søsken, gjør vi for ham.

Kveldsbønn i St. Joseph kirke annen hver tirsdag kl. 18:45.

 

 

KONTAKT OSS

bg11ivar@hotmail.com

Merk! Datoene for Sant’Egidio kveldsbønn
kunngjøres i St. Olavs søndagsbladene 

​Sant’Egidio i Oslo ble etablert i 2015. Vi møtes til Kveldsbønn, lesning og refleksjon i St. Joseph kirke annen hver tirsdag kl. 18:45.

Etter Kveldsbønnen samles vi til refleksjon, erfaringsutveksling og planlegging i Mariagården.
Oslo-fellesskapets handlinger har til nå vært å besøke enslige og syke, å dele ut mat og samtale med rusmisbrukere
og uteliggere, og å besøke flyktninger i asylmottak.
Sant’Egidio i Oslo, en liten, voksende gruppe, ønsker nye hjertelig velkommen!

Om Fellesskapet Sant’Egidio i verden:
www.santegidio.org

 

bottom of page